#
0

Ocupació pública

L’Ajuntament fa públic la convocatòria de provisió d’un lloc com a funcionari interí d’Administració General, vacant en la plantilla de personal de l’Ajuntament (auxiliar d’intervenció), pel sistema de Concurs-Oposició. Més informació en el Tauler d’Anuncis.

Etiquetes